Foto a video z podujatí

PROMO VIDEO: 

youtube.com/watch?v=8WC_r8vnCB4

 

Detská bubnovačka

Bubnvovanie pre firmy

Bubnovanie pre deti

Bubnovanie pre školy